İnovasyon Kültürü Üzerine

“İş oyununun kuralları değişiyor” denirdi, bundan 2-3 yıl evvel. Artık bu basmakalıp cümlelere iş yaşamımızda yer vermiyoruz. İşverenler olarak, değişen kurallara organizasyon kültürümüzü adapte etme sürecinin başlarıda sayılırız. Bu makalenin hedefi, işinizde başarınızı ve kârlılığınızı arttırmak için, artık pek verimli olmayan klasik yöntemlerin yanısıra yenilikçi yöntemleri kullanmanın zamanı geldiğine olan inancınızı arttırmak ve hâlâ yerinde […]

Bütün inovasyonların tek bir amacı vardır: Daha fazla satmak!

Tamam kabul ediyorum; başlık çok kapitalist oldu. Hiç mi eko-inovasyon yok diyebilirsiniz, sosyal yardım kampanyalarında yapılanlar inovasyon değil mi diyebilirsiniz, fabrika çalışanlarının refahlarını artıran inovasyonlar da mı böyle diyebilirsiniz.. Ancak ne derseniz deyin, bütün inovasyonlar daha fazla satış ve doğal olarak daha fazla para kazanmak anlamına geliyor. İnternette 2010 yılının iş fikri grup satış oldu. […]